Renditingimused

Renditingimused

Dokumendid

Rendilepingu vormistamiseks peab rentnik esitama isikut tõendava dokumendi ja kehtivad juhiload.
Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitust tõendavad dokumendid (volikiri  ja garantiikiri).

Rendihinnad

Renditeenuse eest tasumine toimub rendilepingu sõlmimise hetkel, 100% ulatuses soovitud rendiperioodist. Teenuste eest saab tasuda ülekandega või sularahas.

Broneerimine

Broneerida saab kodulehelt või helistades. Pärast broneeringu tegemist saadetakse teile leping ja arve. Ülekanne tuleb teha Rendibuss24 OÜ arvele EE324204278614034601. Kui leping on allkirjastatud ja arve tasutud, saate sõidukit kasutama hakata. Kui teil ei ole võimalik lepingut digitaalselt allkirjastada ja ülekannet teha, tuleb kokku leppida kokkusaamine Tartu kontoris Riia tn 130b-2, kus saab kõik toimingud teha. Samal aadressil toimub ka busside väljastamine ja tagastamine.

Rendiperiood

Sõidukite minimaalne rendiperiood on 1h ja maksimaalne 60 ööpäeva.

Omavastutus

Rentniku omavastutus avarii korral on 350 eurot. Väljaspool Eestit toimunud avarii korral on omavastutus kahekordne ja varguse korral 15% sõiduki maksumusest. Omavastutuse nõue hakkab kehtima kohe pärast vastava olukorra tekkimist, siis on rendifirmal õigus nõuda rentnikult omavastutuse summat tagantjärele.

Tagatisraha

Eraldi tagatisraha rentnik maksma ei pea.

Kindlustused

Väikebussi rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 350 eurot ja varguskindlustust rentija omavastutustutusega 15% sõiduki maksumusest. Väljaspool Eestit toimunud liikluskahju korral on omavastutus kahekordne. Sõiduki ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral tuleb teil teatada  politseisse ja võtta neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Teavitada tuleb ka rendifirmat.

Leping

Allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

Sõitmine väljaspool Eestit

Rentnik ei tohi renditud sõidukitega sõita väljaspool Euroopa Liidu piire, va. Norra. Sõidukite kasutamine väljaspool on lubatud ainult eelnevalt rendifirmaga kokku leppides.

Muud tingimused

Rendibuss24 OÜ ei hüvita auto tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu ega muid sarnaseid kulusid. Soovitame teha reisikindlustuse, kus sees on kaitse reisi katkemise vastu. Sellisel juhul korvab reisi võimaliku katkemise kulud teie kindlustusandja.

Sõiduki seisukord

Sõiduk tuleb tagastada väljast pestuna, seest puhtana, täis paagiga ja tehniliselt korras seisus. Sõidukit kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida(pildistada) kõik vead ja kriimustused mida märkate, vastasel juhul võite jääda süüdi sõidukil olnud vigade tekitamisest, mis juba enne olemas olid. Kui buss tagastatakse puhastamata on rendifirmal õigus nõuda välispesupesu eest 20 eurot ja salongipuhastuse eest 25 eurot. Juhul kui sõiduk vajab keemilist puhastust, tuleb rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 130 eurot.

Nõuded kolmandatelt isikutelt

Kõik rentniku või sõiduki kasutajate rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku või bussi kasutajate täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Läbisõidupiirang

Sõidukitel ei ole läbisõidupiiranguid.

Turvalisus

Sõidukid on varustatud erinevate jälgimissüsteemidega ning rendifirmal on võimalik kasutada erinevaid rakendusi. Saame jälgida teie teekonda. Kui olete unustanud võtmed bussi ja uksed sulguvad, saame neid taas meile sellest teatades avada. Samuti on võimalik teha süütekatkestust kui sõiduk peaks sattuma kolmandate isikute kätte, kes sõidukit kasutada ei tohiks. Saame teate kui on toimumas ärandamine ja sõidukit üritatakse pukseerida. Teade tuleb ka juhul kui üritatakse ärandamisel vooluvõrku lahti ühendada.

Muu

Rendibuss24 OÜ-l on õigus keelduda rentimisest, ilma põhjenduseta. Rendibuss24 Oü jätab endale õiguse müügitingimusi ja hindasid muuta.